Suriyeli Mülteci Çocuklarla El-Ele

“Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu”

17-18 Kasım 2016 İstanbul/Türkiye

Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu tarihsel, ekonomik, sosyal, politik ve hukuki boyutları bulunan göç olgusunu, çocuklar açısından ele almayı ve bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçlamaktadır. Sempozyum kapsamında, çocukların hem iç hem de dış göç süreçlerindeki deneyimlerinin, yeni yaşam alanlarında karşılaştıkları ekonomik, kültürel, eğitimsel ve psiko-sosyal sorunlarının farklı disiplinler temelinde ele alınması planlanmaktadır. Sosyoloji, tarih, felsefe, edebiyat, psikoloji, sinema, hukuk, eğitim ve antropoloji disiplinleri temelinde göç ve çocuk olgusunun incelenmesi, bu alanda sağlıklı ve uygulanabilir çözüm önerilerinin getirilmesi ve politikaların üretilebilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sempozyum, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen dördüncü dönemi Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı`nın, Üsküdar Üniversitesi,  Hacı Habibullah Geredevi Vakfı  (HAGEV) ve CEIPES (İtalya) ortaklığında yürütülen ‘Suriyeli Mülteci Çocuklarla El Ele’ isimli, TR2011/0135.15-04/008 numaralı proje kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu ile ilgili belirlenen tarihlerde kurulumuza ulaşacak bildiriler ana temalarına göre gruplandırılacak, oturumlar buna göre organize edilecektir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri özetleri 24 Ekim 2016 tarihine kadar Bildiri Özet Formu doldurularak gönderilecektir.

Üsküdar Üniversitesi’nde 17-18 Kasım 2016 tarihlerinde düzenleyeceğimiz sempozyumda siz değerli bilim insanlarını ağırlamak bizleri mutlu edecektir. Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu’na destek veren tüm kurumlara ve bilim insanlarına şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

PROGRAM HAKKINDA

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve bilgi ve deneyim aktarımına imkan sağlayacak birçok farklı alanda, yaklaşık 350 proje ile 600’ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa; Türkiye ve AB üye ülkelerinde geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen yüzlerce ortak çalışma ve etkinliğe sahne oldu. Programın bugüne kadar gerçekleşen dönemlerinde diyalog projelerine yaklaşık 42.5 milyon Avro destek sağlandı.

Sivil Toplum Diyaloğu programının dördüncü ayağını oluşturacak bu dönemde, çevre; enerji; tüketicinin ve sağlığın korunması; adalet, özgürlük ve güvenlik; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık ile eğitim başlıklarından oluşan toplam dokuz politika alanında 80 ortaklık projesine yaklaşık 11 milyon Avro hibe desteği sağlanıyor.

SEMPOZYUM KONULARI

 • Göç, Kültür ve Çocuk
 • Göç ve Çocuk Suçluluğu
 • Göç, Çocuk ve Sosyalleşme
 • Çocuk Hakları ve Göç
 • Göçün Çocuklar Üzerindeki Psikolojik Etkileri
 • Göç ve Çocuk İşçiliği
 • Sinema ve Edebiyatta Göçmen Çocuk Teması
 • Kent ve Göçmen Çocuk
 • Göçle Değişen Aile Yapısı ve Çocuk
 • Göç, Kadın ve Çocuk
 • İnsan Kaçakçılığı ve Çocuk
 • Göç, Mekânsal Değişim ve Çocuk

KURULLAR

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Nevzat Tarhan - Üsküdar Üniversitesi Rektörü
SEMPOZYUM BAŞKANI
Doç.Dr. Abulfez Süleymanov (Üsküdar Üniversitesi – Sempozyum Başkanı)
DÜZENLEME KURULU
 • Prof. Dr. Hasan Bacanlı (Üsküdar Üniversitesi-TÜRKİYE)
 • Yrd. Doç.Dr. Zülfikar Özkan (Üsküdar Üniversitesi-TÜRKİYE)
 • Yrd. Doç.Dr. Asil Özdoğru (Üsküdar Üniversitesi-TÜRKİYE)
 • Yrd. Doç.Dr. Ömer Osmanoğlu (Üsküdar Üniversitesi-TÜRKİYE)
 • Yrd. Doç.Dr. İbrahim Arslan (Üsküdar Üniversitesi-TÜRKİYE)
 • Arş. Gör. Fatma Demirbaş Ünver (Üsküdar Üniversitesi-TÜRKİYE)
 • Aybike Dinç (Kırıkkale Üniversitesi-TÜRKİYE)
 • Musa Kırkar (CEIPES -İTALYA)
 • Mesrure Pınar Üstün (HAGEV-TÜRKİYE)
 • Fırat Polat (HAGEV-TÜRKİYE)
BİLİM KURULU
 • Prof. Dr. Sevil Atasoy (Üsküdar Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Mehmet Zelka (Üsküdar Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Hasan Bacanlı (Üsküdar Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Sırrı Akbaba (Üsküdar Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Veysel Bozkurt (İstanbul Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Cahit Gelekçi (Hacettepe Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. İsmail Doğan (Ankara Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Dolunay Şenol (Kırıkkale Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. İbrahim Özdemir (Üsküdar Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Nazife Güngör (Üsküdar Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Nilgün Sarp (Üsküdar Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Prof.Dr. İbrahim Sirkeci (Regent’s University London-UK)
 • Prof.Dr. Kuat Kazhumuhanuly Rakhimberdin (Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University -Kazakistan)
 • Prof. Dr. Ilias Iliopoulos (The American College of Greece)
 • Doç. Dr. Taalay Şarşembiyeva (Kırgızistan - Türkiye Manas University)
 • Ali Askerov, Phd, (University of North Carolina at Greensboro-USA)
 • Doç.Dr. Chulpan İldarhanova (Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan-Russia)
 • Dr. Georgios K. Filis (The American College of Greece)
 • -
 • Doç. Dr. İsmail Barış (Üsküdar Üniversitesi-TÜRKİYE)
 • Doç. Dr. Ulaş Sunata (Bahçeşehir Üniversitesi-Türkiye)
 • Yrd. Doç.Dr. A.Çağlar. Deniz (Uşak Üniversitesi- TÜRKİYE)
 • Yrd. Doç.Dr. Pelin Sönmez (Nişantaşı Üniversitesi-TÜRKİYE)

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Sayfa Düzeni:
  • Bildiriler, A4 boyutundaki sayfalara sağ, sol, üst ve alttan 2,5 cm. boşluk bırakılarak 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfalara sayfa numarası verilmemelidir.
 • Başlık:
  • Başlık, birinci sayfanın başına ortalanmış biçimde Arial yazı tipi ile 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
  • Başlığı oluşturan sözcüklerin yalnızca ilk harfleri büyük olmalı, diğerleri küçük olmalıdır.
  • Başlığın Türkçesi ve İngilizcesi alt alta verilmelidir.
 • Yazarın/ların Adı/ları:
  • Yazar ya da yazarların adları başlığın altına bir satır boşluk bırakılarak Arial yazı tipi ile 12 punto ve normal (koyu olmayacak) yazılmalıdır.
  • Adların altına aynı yazı tipiyle yazarların görev yaptıkları kurumlar yazılmalıdır.
  • Yazar ya da yazarların akademik unvanı, üniversitesi, fakültesi, bölümü, ana bilim dalı, e-posta adresi birinci sayfanın altına dipnot verilerek yazılmalıdır.
 • Özet:
  • Bildiri özeti, Arial yazı tipi ile 10 punto olarak 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.
  • Özet; bildirinin amacını, yöntemini ve sonucunu kapsayacak biçimde yapılandırılmalıdır.
  • Özet, 120 sözcüğü geçmemelidir.
  • Özetin altına en az 3, en çok 6 olmak üzere anahtar sözcükler verilmelidir.
  • Özetin altına aynı yazı biçimiyle olmak üzere İngilizcesi (abstract) anahtar sözcükleri (keywords) ile birlikte verilmelidir.
 • Ana Metin:
  • Ana metin, 1,5 satır aralığında Arial yazı tipi ile 11 punto olarak yazılmalıdır.
  • Ana metin; Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.
  • Alt başlıklar sola dayalı ve koyu olarak 12 punto Arial yazı tipinde yazılmalıdır.
 • Çizelgeler ve Biçimler (Bildiri metninde varsa):
  • Çizelgeler ve biçimler, basıma verilecek biçimde hazırlanmalı, metin içine yerleştirilmelidir.
  • Çizelge ve biçimlere sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır.
  • Çizelge ve biçim başlıkları sola dayalı ve koyu olarak 11 punto Arial yazı tipinde yazılmalıdır.
  • Çizelgelerde dikey çizgiler olmamalı ve yalnızca üç yatay çizgi kullanılmalıdır.
 • Metin İçinde Kaynak Gösterimi:
  • Metin içinde kaynak gösterilirken başka yapıtlardan yapılan alıntılar kaynakça ayracı içinde gösterilmelidir.
  • Kaynakça ayracında yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası gösterilmelidir (Örnek: Sever, 2013: 25).
  • Aynı ayraç içinde farklı yazarlara ait iki ya da daha fazla çalışma olursa kaynaklar yazarların soyadlarına göre abecesel sıraya dizilerek gösterilir (Örnek: Göktürk, 1998; Uygur, 1985; Vygotsky, 1962).
  • Özgün kaynağa ulaşılamadığında aktaran kişiye ilişkin bilgiler verilir (Örnek: Togan, 1981’den Akt.:Duman, 2013: 75).
 • Kaynakça Bölümünde Kaynak Gösterimi:
  • Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, Kaynakça bölümünde belirtilmelidir.
  • Kaynakça bölümünde yapıtlar, yazarların soyadlarına göre abecesel olarak sıralandırılmalıdır.
  • Kaynakçada yer alan kitap, makale, bildiri, tez ve sözlük kaynakları aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

Tek Yazarlı Kitap: Başgöz, İlhan (2016) Küçük Folklor Ansiklopedisi. İstanbul: Ürün Yayınları.

Çok Yazarlı Kitap: Sever, S., Kaya, Z. Ve Aslan, C. (2006) Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Ankara: Morpa Yayınları.

Kitap Bölümü: Acan, F. (1996) “Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Tarihsel Evrim ve Bugünkü Durum”, H. Coşkun (Ed.) Akademik Yaşamda Kadın (ss. 75-87). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Yayını.

Çeviri Kitap: Duverger, M. (1986) Sosyal Bilimlere Giriş. (Çev.: Ü. Oksay). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Tezler: Çevik, Mehmet (2010) “Sözlü Kültür Ortamında Fıkralar.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sözlük: Türkiye Bilimler Akademisi (2011) Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler. Ankara: Yeni Reform Matbaacılık.

Makale: Sağlam, Serdar (2006) “Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, s. 34-44.

Bildiri: Turan, Metin (2007) “Göç ve Edebiyat” (ss. 222-229). VI. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: KIBATEK Yayınları.

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
ve
BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİM FORMU

Bildiri özeti; Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Özet, Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.

Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.

Bildiri özeti Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı (iki yana yaslı) ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Bildiri Başlığı: 14 Punto, İlk harfleri büyük, koyu ve ortada

Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto ortada.

Mail adresi 10 punto olarak yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler; en az 3, en fazla 5 adet olmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özetlerin Son Gönderim Tarihi : 24 Ekim 2016

Kabul Edilen Özetlerin İlanı : 1 Kasım 2016

Bildiri Metinlerinin Son Gönderim Tarihi : 7 Kasım 2016

Programın İlanı : 10 Kasım 2016

ULAŞIM / İLETİŞİM

Adres : Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. No:14 PK:34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Email : gocvecocuk2016@uskudar.edu.tr